Viceprimar

Primăria Scărişoara

Nume: Mare 

Prenume: Laurentiu Alin

Telefon: 0760558802

Email: marelaurentiu92@gmail.com 

Data nasterii: 12.06.1992

Studii: 

- 2007-2011 - Liceul Teoretic Mihai Viteazul Caracal

- 2011-2014 - Universitatea din Craiova

- 06.03.2017-13.03.2017 - reducerea riscului de abandon scolar prin derularea unor programe

- 15-16.05.2017 - operare SEAP in unitatile de stat - SC VIVID VISION SRL-D Slatina

Experienta:

  • profesor - Scoala Gimnaziala Scarisoara 09.11 - 10.12.2015
  • secretar/informatician - Scoala Gimnaziala Scarisoara 01.07.2016 - 06.11.2020


Descarca Cv Mare Laurențiu 2020.docx (33 KB)

 


 

Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului
(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege,
înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile
ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se
realizează prin hotărâre a consiliului local.
(4) În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au
obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin
hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al
primarului.
(5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre
adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la
propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali
în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale
mandatului consiliului local.
(6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din
funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de
viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.
(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local,
fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile
specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În
cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local,
înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul
viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie